picture of two people shaking hands
Pronájem nemovitosti

Co zahrnuje pronájem nemovitosti:

příprava nemovitosti k pronájmu – vyklizení, úklid, drobné opravy, revize, PENB, výmalba, prezentace , prohlídky
uzavírání a vypovídání smluv s nájemci podle pokynů vlastníka
evidence smluv a dokumentů
přepisy energií na nové nájemce, výpočet záloh na služby a dodávaná média
vyúčtování roční i závěrečná
příprava bytu pro dalšího nájemce
úklid dle zadání
předávání a přebírání bytů a dalších prostor
předávací protokoly výpočet záloh na služby a dodávaná média
provádění preventivních prohlídek majetku vlastníka
vyúčtování nákladů spojených s provozem, údržbou a opravami, sledování nákladů na provoz